Welkom

Mijn naam is Elijah Alvares (24) en als ondernemende verbinder zet ik mij in voor een sociaal rechtvaardige samenleving, waarin men elkaar opzoekt in plaats van uitsluit. Als maatschappelijk betrokken twintiger bevind ik mij in uiteenlopende leefwerelden waardoor ik het politiek polderen mij eigen heb kunnen maken. Mijn bestuurskundige blik, achtergrond in het onderwijs en de politiek maken mij een strateeg op politiek-bestuurlijke vraagstukken, met oog voor de menselijke maat.

In het dagelijks leven ben ik sectorbestuurder bij FNV Young & United en projectleider bij de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast ben ik secretaris van het Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Hiervoor heb ik gewerkt als studentassessor van de Hogeschool van Amsterdam en als onderwijsassistent in het basisonderwijs.

Ik besteed mijn vrije tijd het liefst aan activiteiten die een link hebben met politiek, psychologie, seksuologie, filosofie, cultuur en burgerschap. Wandelen doe ik graag in het pittoreske Haarlem waar ik momenteel woonachtig ben.

Het is mijn doel om bij te dragen aan een samenleving waarin we onze verschillen niet zien als een bedreiging, maar juist als een verschijnsel om van te leren. Laten we onze muren afbreken en starten met het slaan van bruggen tussen onze verschillende werelden. Doe je mee?

“Je kunt niet leven in de illusie dat we niet diep met elkaar verbonden zijn.”

Achille Mbembe – Kameroense politicoloog en filosoof