Welkom

Mijn naam is Elijah Alvares en ik ben een ondernemende twintiger. In het dagelijks leven ben ik een student Bestuurskunde, politiek actief en neem ik zitting in de Raad van Advies aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hiervoor heb ik mijn diploma tot onderwijsassistent behaald op het ROC van Amsterdam en hield ik mij veel bezig met het stigmatiserende negatieve beeld van het mbo. Dit deed ik door regelmatig columns te schrijven over het het onderwijsbeleid en het deelnemen aan denktanks, panels en beleidsvorming.

Naast mijn studie en werkzaamheden voor de Raad van Advies ben ik ook regelmatig te vinden in de klaslokalen waar ik gastlessen geef over burgerschap, empowerment en politiek.

Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar politiek, burgerschap, psychologie, seksuologie, filosofie, cultuur en burgerschap. Mede door deze interesses probeer ik mijn horizon te verbreden, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot.

Ik probeer mijzelf te ontplooien door middel van ervaren en het leren van een ander. Dit leerproces vindt vooral plaats in de gesprekken die ik met allerlei verschillende soorten mensen voer. We hebben het dan over uiteenlopende onderwerpen waarin we allemaal verschillen van visie.

Het is dan de kunst om tot elkaar te komen en verschillen met elkaar te bespreken om vervolgens de overeenkomsten met elkaar te verbinden. Want dan leer je pas echt van elkaar. Ik hoop met mijn ervaring en interesse de ongemakkelijke gesprekken wat gemakkelijker te maken en een samenleving te creëren waarin eenieder in zijn kracht staat.

Dat kan ik niet alleen, daar heb ik jullie bij nodig.

Je kunt niet leven in de illusie dat we niet diep met elkaar verbonden zijn.”

Achille Mbembe

cropped-linkedin-foto.jpg

Elijah Alvares